BORZNO
POSREDOVANJE

304x146_HypoBroker_posredovanje
  • Trgovanje na domači in tujih borzah
  • Spletno trgovanje na borzi
  • Brezplačno investicijsko svetovanje

UPRAVLJANJE
PREMOŽENJA

304x146_HypoBroker_online
  • Različne naložbene politike
  • Optimalna razpršitev premoženja
  • Tudi za manjše zneske – Hypo Mini

ANALITIČNI
CENTER

304x146_HypoBroker_upravljanje
  • Dnevna, mesečna poročila
  • Naložbene ideje
  • ETF skladi